תכנון בינוי עיר (תב״ע)

תכנון בינוי עיר – תב״ע , הינו תחום העוסק בייעודי קרקע ושימושם כאשר, מטרת הכנת תוכנית בינוי עיר הוא להסדיר את יעודי הקרקע, קווי הבניין, וזכויות הבניה בנכס. 

תוכנית זו הינה תוכנית סטטוטורית (חוקית), עם אישורה אנו מוצאים היתר בניה פורמאלי מהרשות המונציפאלית שמאפשר בנייה בשטח . 

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם