מגדלי הים התיכון הבית בבת-ים

הפרוייקט כולל:
אדריכלות פנים
התאמת תקנות נגישות 2016
שיפוץ לובאים
התאמת פרוגרמה 2016 של משרד הבריאות למחלקות סיעודיות