בית פרטי הרדוף הוד השרון

הפרוייקט כולל:
תיכנון ואדריכלות פנים של בית דו-משפחתי משלב הפרוגרמה עד קבלת מפתח
איכלוס הבתים בתחילת שנת 2017