+972542042016 gabi@gabriella.co.il
בית פרטי משה לוי 39 ו 41 נס ציונה

בית פרטי משה לוי 39 ו 41 נס ציונה

בית פרטי משה לוי 39 ו 41 נס ציונה

הפרוייקט כולל:

תיכנון ואדריכלות פנים של שני בתים דו-משפחתיים בנס ציונה ברחוב משה לוי 39 ומשה לוי 41.
התכנון היינו משלב הפרוגרמה עד קבלת מפתח
איכלוס הבתים היה בשנת 2012

בית פרטי הרדוף הוד השרון

בית פרטי הרדוף הוד השרון

בית פרטי הרדוף הוד השרון

הפרוייקט כולל:
תיכנון ואדריכלות פנים של בית דו-משפחתי משלב הפרוגרמה עד קבלת מפתח
איכלוס הבתים בתחילת שנת 2017